TRIỂN LÃM DỆT VÀ SẢN PHẨM DỆT MAY - COMUNIQUEZ TEXTILE CTCO 2017

Triển lãm thương mại dệt may - CTCO từ ngày 31/1/ - 2/2/2017 tại Lyon, Pháp là triển lãm thương mại về dẹt may với hơn 250 đơn vị tham gia là nơi tham khảo để khám phá các xu hướng thị trường của thông tin liên lạc của các đối tác và sản phẩm. Đổi mới, phát triển bền vững, bảo hiểm, công nghệ cao, bảo hộ lao động ...

Triển lãm thương mại dệt may - CTCO từ ngày 31/1/ - 2/2/2017 là CTCO với hơn 250 đơn vị tham gia là nơi tham khảo để khám phá các xu hướng thị trường của thông tin liên lạc của các đối tác và sản phẩm. Đổi mới, phát triển bền vững, bảo hiểm, công nghệ cao, bảo hộ lao động ...

Share

Xem thêm ...

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang Thế giới, TEXTILE TOKYO được tổ chức vào tháng 4/2016, nằm trong...
Home Textile Sourcing Expo - Hội chợ nguồn cung ứng hàng dệt may 2017 được tổ chức từ 17 tháng 7 đến ngày 19 Tháng 7 năm...
Techtextil Bắc Mỹ bao gồm tất cả các khía cạnh của ngành dệt kỹ thuật: từ nghiên cứu phát triển, thông qua nguyên liệu thô và quy...