Du lịch Trung Quốc - Hồng Kông – Macau

Ngày khởi hành: 
31/7: 21/8: 4/9
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
12,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
23/03; 26/04; 18/05; 08, 22/06; 06, 20/07; 03, 17/08/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
16,990,000 (VNĐ)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
5,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Thứ 7 hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
10,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Thứ 7 hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
8,890,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
1/3/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
13,500,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Thứ 2 hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
8,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Thứ 6 hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
9,490,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
5/11; 19/11; 3, 17, 31/12/ 2019 (Tết Dương lịch)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
17,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
29/12/2019 (Tết dương lịch) 16/02; 01/03/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
17,490,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
10, 24/11; 8, 22, 29/12 (Tết Dương lịch); 05, 26/1 ( Mùng 2 Âm Lịch ); 02/2; 09/2; 16/2/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
11,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
27, 28/1/2020 (Mùng 2, 3 Tết)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
20,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
11/09, 18/09, 25/09; 02/10, 05/10, 09/10, 12/10, 16/10, 19/10, 23/10, 26/10, 30/10; 02/11, 06/11, 07/11, 09/11, 13/11, 16/11, 20/11, 23/11, 27/11, 30/11; 04/12, 07/12, 11/12, 14/12, 18/12, 21/12, 25/12
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
9,990,000 (VNĐ)

Pages