TRIỂN LÃM XÂY DỰNG QUỐC TẾ 2017 - INTERNATIONAL BUILDERS SHOW

Triển lãm xây dựng quốc tế IBS 2017 tổ chức từ 10-12/01/ 2017 tại Orlando, Florida, USA bởi Hiệp hội quốc gia các nhà xây dựng (NAHB). Đây là hội chợ thương mại ngành công nghiệp xây dựng lớn nhất ở Hoa Kỳ và cũng là sự kiện duy nhất của loại hình này, đặc biệt tập trung vào các nhu cầu, mối quan tâm, và cơ hội đối mặt với các nhà xây dựng. Năm 1944, NAHB tổ chức hội nghị thường niên đầu tiên của mình, sau đó trở thành sự kiện thường niên.

Triển lãm xây dựng quốc tế IBS 2017 tổ chức từ 10-12/01/ 2017 tại Orlando, Florida, USA bởi Hiệp hội quốc gia các nhà xây dựng (NAHB). Đây là hội chợ thương mại ngành công nghiệp xây dựng lớn nhất ở Hoa Kỳ và cũng là sự kiện duy nhất của loại hình này, đặc biệt tập trung vào các nhu cầu, mối quan tâm, và cơ hội đối mặt với các nhà xây dựng. Năm 1944, NAHB tổ chức hội nghị thường niên đầu tiên của mình, sau đó trở thành sự kiện thường niên.

Share

Xem thêm ...

Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5...
Hội chợ thương mại ngành Xây dựng - Bouwbeurs 2017 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng hai tại Trung tâm triển lãm hoàng...
Triển lãm thương mại quốc tế xây dựng Hà Lan - Building Holland 2017 diễn ra từ 11 đến 13/4/2017 tại Amsterdam, Hà Lan. Triển lãm sẽ...