TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HÀNG ĐIỆN TỬ - CONSUMER ELECTRONICS SHOW 2017

Triển lãm quốc tế hàng điện tử - The International Consumer Electronics Show (CES) từ 5 - 8/01/2017 ở Las Vegas, Mỹ, là chương trình lớn triển lãm nhất thế giới hàng năm về thương mại công nghệ tiêu dùng. Sản phẩm tại CES bao gồm: âm thanh, hình ảnh kỹ thuật số, công nghệ mới nổi, chơi game, hiệu suất cao, rạp hát gia đình, trong công nghệ xe, không dây và mạng gia đình.

Triển lãm quốc tế hàng điện tử - The International Consumer Electronics Show (CES) ở Las Vegas, Mỹ, là chương trình lớn triển lãm nhất thế giới hàng năm về thương mại công nghệ tiêu dùng.
Sản phẩm tại CES bao gồm: âm thanh, hình ảnh kỹ thuật số, công nghệ mới nổi, chơi game, hiệu suất cao, rạp hát gia đình, trong công nghệ xe, không dây và mạng gia đình.

Thông tin Du lịch: 
Share

Xem thêm ...

Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ là một sự kiện thương mại hàng đầu cho người mua thủy sản ở mỗi thể loại thị trường bao gồm...
Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5...
Hội chợ thương mại điện tử tiêu dùng - Consumer Electronics Show là hội chợ thương mại lớn nhất thế giới trong ngành công nghiệp điện tử,...