TRIỂN LÃM THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT - SYDNEY HOME SHOW 2017, SYDNEY AUSTRALIA

Triển lãm thiết kế nội ngoại thất - Sydney Home Show được tổ chức từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney tại Sydney, Australia. Sự kiện này giới thiệu các sản phẩm, cùng những sáng tạo công nghệ hàng đầu và các chuyên gia ngành công nghiệp hàng đầu để chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm của họ trong xây dựng, nội thất, Kiến trúc & Thiết kế, Đại lý bất động sản, Dịch vụ gia công nghiệp.

Triển lãm thiết kế nội ngoại thất - Sydney Home Show được tổ chức từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney tại Sydney, Australia. Sự kiện này giới thiệu các sản phẩm, cùng những sáng tạo công nghệ hàng đầu và các chuyên gia ngành công nghiệp hàng đầu để chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm của họ trong xây dựng, nội thất, Kiến trúc & Thiết kế, Đại lý bất động sản, Dịch vụ gia công nghiệp.

Share

Xem thêm ...

Hội chợ kiến trúc và thiết kế nhà Madison - Madison Home Expo là một sự kiện 3 ngày được tổ chức từ 6 tháng một -...
Hội chợ Thương mại Thiết kế và phụ kiện nội thất từ Scandinavia. Dệt may, Bộ đồ ăn, dân gian Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ,...
Triển lãm thiết kế phòng tắm và bếp - The Kitchen & Bath Indutry Show (KBIS) được tổ chức từ 10 - 12/1/2017 tại Orlando, Hoa kỳ...