TRIỂN LÃM QUỐC TẾ TRANG SỨC TOKYO 2017 - INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO 2017

Hội chợ Quốc tế Trang sức Tokyo - IJT là một trong những chương trình thương mại quan trọng nhất đối với đồ trang sức tại Nhật Bản. Mỗi năm n rất nhiều đại diện từ các nhà bán lẻ, từ các cửa hàng bách hóa và kim hoàn, những người muốn có được một cái nhìn tổng quan toàn diện về việc chào bán trên thị trường tham gia. Đặc biệt đối với các chuyên gia quốc tế đến từ châu Á, hội chợ là một nền tảng truyền thông quan trọng. Đối với khách tham gia nó là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ với các đồng nghiệp và mở ra nhiều quan hệ kinh doanh mới.

Hội chợ Quốc tế Trang sức Tokyo - IJT là một trong những chương trình thương mại quan trọng nhất đối với đồ trang sức tại Nhật Bản. Mỗi năm n rất nhiều đại diện từ các nhà bán lẻ, từ các cửa hàng bách hóa và kim hoàn, những người muốn có được một cái nhìn tổng quan toàn diện về việc chào bán trên thị trường tham gia. Đặc biệt đối với các chuyên gia quốc tế đến từ châu Á, hội chợ là một nền tảng truyền thông quan trọng. Đối với khách tham gia nó là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ với các đồng nghiệp và mở ra nhiều quan hệ kinh doanh mới.

Thông tin Du lịch: 
Share

Xem thêm ...

Hội chợ đồ gỗ quốc tế Singapore là một sự kiện 4 ngày được tổ chức từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm...
Medical Japan - Triển lãm & Hội nghị Y tế quốc tế lần thứ 3 được tổ chức tại Osaka - Nhật Bản từ ngày 15 đến...
Hội chợ thực phẩm Hoa kỳ có sự tham gia của 60.000 chuyên gia dịch vụ thực phẩm - trong đó có hơn 4.000 đại biểu quốc...