TRIỂN LÃM QUỐC TẾ TRANG SỨC TOKYO 2017 - INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO 2017

Hội chợ Quốc tế Trang sức Tokyo - IJT là một trong những chương trình thương mại quan trọng nhất đối với đồ trang sức tại Nhật Bản. Mỗi năm n rất nhiều đại diện từ các nhà bán lẻ, từ các cửa hàng bách hóa và kim hoàn, những người muốn có được một cái nhìn tổng quan toàn diện về việc chào bán trên thị trường tham gia. Đặc biệt đối với các chuyên gia quốc tế đến từ châu Á, hội chợ là một nền tảng truyền thông quan trọng. Đối với khách tham gia nó là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ với các đồng nghiệp và mở ra nhiều quan hệ kinh doanh mới.

Hội chợ Quốc tế Trang sức Tokyo - IJT là một trong những chương trình thương mại quan trọng nhất đối với đồ trang sức tại Nhật Bản. Mỗi năm n rất nhiều đại diện từ các nhà bán lẻ, từ các cửa hàng bách hóa và kim hoàn, những người muốn có được một cái nhìn tổng quan toàn diện về việc chào bán trên thị trường tham gia. Đặc biệt đối với các chuyên gia quốc tế đến từ châu Á, hội chợ là một nền tảng truyền thông quan trọng. Đối với khách tham gia nó là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ với các đồng nghiệp và mở ra nhiều quan hệ kinh doanh mới.

Thông tin Du lịch: 
Share

Xem thêm ...

Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ là một sự kiện thương mại hàng đầu cho người mua thủy sản ở mỗi thể loại thị trường bao gồm...
EUROSHOP 2017 diễn ra từ ngày 5 đến 9 tháng 3 năm 2017 tại Dusseldorf - Đức là sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp bán...
Techtextil Bắc Mỹ bao gồm tất cả các khía cạnh của ngành dệt kỹ thuật: từ nghiên cứu phát triển, thông qua nguyên liệu thô và quy...