TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NHỰA VÀ CAO SU - ARAPLAST DUBAI 2017

Triển lãm quốc tế nhựa và cao su - Arabplast Dubai diễn ra từ Chủ Nhật, 08 tháng Giêng đến tháng thứ ba, 10 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Dubai, Dubai, UEA. Triển lãm Arabplast đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành nhựa và cao su trong Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Thành phần tham gia được đại diện tại triển lãm này và trình bày sáng kiến mới nhất, công nghệ và máy móc thiết bị của họ trong ngành công nghiệp. Cùng với khả năng quan hệ mới, những hiểu biết quan trọng trong thị trường cao su và nhựa ở Trung Đông. Các Arabplast sẽ diễn ra trong 3 ngày từ Chủ Nhật, 08 tháng Giêng đến tháng thứ ba, 10 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Dubai, Dubai, UEA

Triển lãm nhựa và cao su quốc tế - Arabplast Dubai diễn ra từ Chủ Nhật, 08 tháng Giêng đến tháng thứ ba, 10 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Dubai, Dubai, UEA. Triển lãm Arabplast đã trở thành một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành nhựa và cao su trong Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Thành phần tham gia được đại diện tại triển lãm này và trình bày sáng kiến mới nhất, công nghệ và máy móc thiết bị của họ trong ngành công nghiệp. Cùng với khả năng quan hệ mới, những hiểu biết quan trọng trong thị trường cao su và nhựa ở Trung Đông.

Share

Xem thêm ...

Packex Toronto 2017 - Triển lãm công nghệ, thiết bị đóng gói bao bì được tổ chức từ 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng năm 2017...
Triển lãm Bơm, Van & Ống dẫn là triển lãm thương mại hàng đầu của châu Phi, nơi một loạt các sản phẩm và dịch vụ như...
Control là hội chợ thương mại hàng đầu thế giới để đảm bảo chất lượng, được tổ chức hàng năm tại Stuttgart. Nó cùng các nhà lãnh...