TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NGÀNH DA GIẦY - SIMAC TANNING TECH 2017

SIMAC TANNING TECH 2017 diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 2 năm 2017 tại Milan, Italia là sự kiện quốc tế thường niên nhằm giới thiệu những máy móc thiết bị và công nghệ chất lượng tốt nhất cho nghành giầy dép, đồ da và ngành công nghiệp thuộc da. Có nhiều dịch vụ dành riêng cho người dùng, cho phép lựa chọn các mặt hàng trong phạm vi lớn hơn, dễ dàng trong các trào lưu, quy hoạch tốt hơn. Đây là triển lãm có ảnh hưởng lớn tới nghành da giầy, đồ da và thuộc da.

SIMAC TANNING TECH 2017 diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 2 năm 2017 tại Milan, Italia là sự kiện quốc tế thường niên nhằm giới thiệu những máy móc thiết bị và công nghệ chất  lượng tốt nhất cho nghành giầy dép, đồ da và ngành công nghiệp thuộc da.
Có nhiều dịch vụ dành riêng cho người dùng, cho phép lựa chọn các mặt hàng trong phạm vi lớn hơn, dễ dàng trong các trào lưu, quy hoạch tốt hơn. Đây là triển lãm có ảnh hưởng lớn tới nghành da giầy, đồ da và thuộc da.

Thông tin Du lịch: 
Share

Xem thêm ...

Triển lãm Da và các sản phẩm từ da GDS 2017 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9 tháng 2 năm 2017 tại Duseldord-Đức...
Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ là một sự kiện thương mại hàng đầu cho người mua thủy sản ở mỗi thể loại thị trường bao gồm...
EUROSHOP 2017 diễn ra từ ngày 5 đến 9 tháng 3 năm 2017 tại Dusseldorf - Đức là sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp bán...