TRIỂN LÃM GIÁO DỤC BIRMINGHAM 2017 - EDUCATION SHOW BIRMINGHAM 2017

Triển lãm giáo dục - Education Show Birmingham 2017 là một sự kiện 3 ngày được tổ chức từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 2017 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) tại Birmingham, Vương quốc Anh. Sự kiện này giới thiệu sản phẩm từ hóa chất và thuốc nhuộm, Văn phòng & Thiết bị thương mại, Máy vi tính và phần mềm, In ấn & Xuất bản, Nghiên cứu & Phát triển, Dịch vụ kinh doanh, Giáo dục & Đào tạo, Nhạc cụ, các ngành công nghiệp đồ nội thất.

Triển lãm giáo dục - Education Show Birmingham 2017 là một sự kiện 3 ngày được tổ chức từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 2017 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) tại Birmingham, Vương quốc Anh. Sự kiện này giới thiệu sản phẩm từ hóa chất và thuốc nhuộm, Văn phòng & Thiết bị thương mại, Máy vi tính và phần mềm, In ấn & Xuất bản, Nghiên cứu & Phát triển, Dịch vụ kinh doanh, Giáo dục & Đào tạo, Nhạc cụ, các ngành công nghiệp đồ nội thất.

Danh mục Bài viết: 
Share

Xem thêm ...

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang Thế giới, TEXTILE TOKYO được tổ chức vào tháng 4/2016, nằm trong...
Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ là một sự kiện thương mại hàng đầu cho người mua thủy sản ở mỗi thể loại thị trường bao gồm...
Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5...