TRIỂN LÃM GIÁO DỤC BIRMINGHAM 2017 - EDUCATION SHOW BIRMINGHAM 2017

Triển lãm giáo dục - Education Show Birmingham 2017 là một sự kiện 3 ngày được tổ chức từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 2017 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) tại Birmingham, Vương quốc Anh. Sự kiện này giới thiệu sản phẩm từ hóa chất và thuốc nhuộm, Văn phòng & Thiết bị thương mại, Máy vi tính và phần mềm, In ấn & Xuất bản, Nghiên cứu & Phát triển, Dịch vụ kinh doanh, Giáo dục & Đào tạo, Nhạc cụ, các ngành công nghiệp đồ nội thất.

Triển lãm giáo dục - Education Show Birmingham 2017 là một sự kiện 3 ngày được tổ chức từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 2017 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) tại Birmingham, Vương quốc Anh. Sự kiện này giới thiệu sản phẩm từ hóa chất và thuốc nhuộm, Văn phòng & Thiết bị thương mại, Máy vi tính và phần mềm, In ấn & Xuất bản, Nghiên cứu & Phát triển, Dịch vụ kinh doanh, Giáo dục & Đào tạo, Nhạc cụ, các ngành công nghiệp đồ nội thất.

Danh mục Bài viết: 
Share

Xem thêm ...

Hội chợ đồ gỗ quốc tế Singapore là một sự kiện 4 ngày được tổ chức từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm...
Medical Japan - Triển lãm & Hội nghị Y tế quốc tế lần thứ 3 được tổ chức tại Osaka - Nhật Bản từ ngày 15 đến...
Triển lãm thực phẩm quốc tế Gulffood là sự kiện 5 ngày từ 26 tháng hai - 2 tháng 3 năm 2017 tại Trung tâm Thương mại...