TRIỂN LÃM GIÁO DỤC 2017 - BETT LONDON 2017

Bett London 2017 - Triển lãm giáo dục là một sự kiện 4 ngày được tổ chức từ ngày 25 tháng giêng đến 28 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm Triển lãm ExCeL tại London, Vương quốc Anh. Sự kiện này có sự tham gia của Hội đồng giáo dục quốc tế, NGOs Giáo dục, trường đại học, CNTT Đào tạo cung cấp, Cao đẳng, Học viện Giáo dục Dạy nghề, các trường học, Viện chuyên nghiệp giáo dục, trường kinh doanh, sinh viên Dịch vụ Tài chính, điều hành và Viện Giáo dục Entrepreneurial, học tập điện tử và các chuyên gia đào tạo từ xa, tuyển dụng chuyên gia tư vấn, thông tin Visa dịch vụ ... trong ngành Ngân hàng, Bảo hiểm & Tài chính.

Bett London 2017 - Triển lãm giáo dục  là một sự kiện 4 ngày được tổ chức từ ngày 25 tháng giêng đến 28 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm Triển lãm ExCeL tại London, Vương quốc Anh. Sự kiện này có sự tham gia của Hội đồng giáo dục quốc tế, NGOs Giáo dục, trường đại học, CNTT Đào tạo cung cấp, Cao đẳng, Học viện Giáo dục Dạy nghề, các trường học, Viện chuyên nghiệp giáo dục, trường kinh doanh, sinh viên Dịch vụ Tài chính, điều hành và Viện Giáo dục Entrepreneurial, học tập điện tử và các chuyên gia đào tạo từ xa, tuyển dụng chuyên gia tư vấn, thông tin Visa dịch vụ ... trong ngành Ngân hàng, Bảo hiểm & Tài chính.

Danh mục Bài viết: 
Share

Xem thêm ...

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang Thế giới, TEXTILE TOKYO được tổ chức vào tháng 4/2016, nằm trong...
Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ là một sự kiện thương mại hàng đầu cho người mua thủy sản ở mỗi thể loại thị trường bao gồm...
Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5...