TRIỂN LÃM GIÁO DỤC 2017 - BETT LONDON 2017

Bett London 2017 - Triển lãm giáo dục là một sự kiện 4 ngày được tổ chức từ ngày 25 tháng giêng đến 28 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm Triển lãm ExCeL tại London, Vương quốc Anh. Sự kiện này có sự tham gia của Hội đồng giáo dục quốc tế, NGOs Giáo dục, trường đại học, CNTT Đào tạo cung cấp, Cao đẳng, Học viện Giáo dục Dạy nghề, các trường học, Viện chuyên nghiệp giáo dục, trường kinh doanh, sinh viên Dịch vụ Tài chính, điều hành và Viện Giáo dục Entrepreneurial, học tập điện tử và các chuyên gia đào tạo từ xa, tuyển dụng chuyên gia tư vấn, thông tin Visa dịch vụ ... trong ngành Ngân hàng, Bảo hiểm & Tài chính.

Bett London 2017 - Triển lãm giáo dục  là một sự kiện 4 ngày được tổ chức từ ngày 25 tháng giêng đến 28 tháng 1 năm 2017 tại Trung tâm Triển lãm ExCeL tại London, Vương quốc Anh. Sự kiện này có sự tham gia của Hội đồng giáo dục quốc tế, NGOs Giáo dục, trường đại học, CNTT Đào tạo cung cấp, Cao đẳng, Học viện Giáo dục Dạy nghề, các trường học, Viện chuyên nghiệp giáo dục, trường kinh doanh, sinh viên Dịch vụ Tài chính, điều hành và Viện Giáo dục Entrepreneurial, học tập điện tử và các chuyên gia đào tạo từ xa, tuyển dụng chuyên gia tư vấn, thông tin Visa dịch vụ ... trong ngành Ngân hàng, Bảo hiểm & Tài chính.

Danh mục Bài viết: 
Share

Xem thêm ...

Hội chợ đồ gỗ quốc tế Singapore là một sự kiện 4 ngày được tổ chức từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm...
Medical Japan - Triển lãm & Hội nghị Y tế quốc tế lần thứ 3 được tổ chức tại Osaka - Nhật Bản từ ngày 15 đến...
Triển lãm thực phẩm quốc tế Gulffood là sự kiện 5 ngày từ 26 tháng hai - 2 tháng 3 năm 2017 tại Trung tâm Thương mại...