LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 2018 - ASIA HOLIDAY TRAVEL

 

Cập nhật ngày 15/3/2018

STT

TÊN TOUR

KHỞI HÀNH

T.GIAN

HÀNG KHÔNG

 GIÁ BÁN 

TOUR  DUBAI

1

HÀ NỘI//SÀI GÒN - DUBAI – ADU DHABI - HÀ NỘI//SÀI GÒN

20/4

6N5D

EK

        25,900,000

2

HÀ NỘI//SÀI GÒN - DUBAI – ADU DHABI - HÀ NỘI//SÀI GÒN

26/4

6N5D

EK

        28,900,000

TOUR CHÂU ÂU

3

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP-THỤY SỸ-Ý- HÀ NỘI//SÀI GÒN

7/4

10N9D

TURKISH AIRWAYS

        59,900,000

4

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP-THỤY SỸ-Ý- HÀ NỘI//SÀI GÒN

21,28/4

10N9D

TURKISH AIRWAYS

        59,900,000

5

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP-THỤY SỸ-Ý- HÀ NỘI//SÀI GÒN

24/5

10N9D

TURKISH AIRWAYS

        60,900,000

6

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP-THỤY SỸ-Ý- HÀ NỘI//SÀI GÒN

7,21/6

10N9D

TURKISH AIRWAYS

        60,900,000

7

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP-THỤY SỸ-Ý- HÀ NỘI//SÀI GÒN

28/6

10N9D

TURKISH AIRWAYS

        63,900,000

8

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP-THỤY SỸ-Ý- HÀ NỘI//SÀI GÒN

12/7

10N9D

TURKISH AIRWAYS

        63,900,000

10

HÀ NỘI//SÀI GÒN - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP - HÀ NỘI//SÀI GÒN

24/4
12/5

9N8D

TURKISH AIRWAYS

        53,900,000

11

HÀ NỘI//SÀI GÒN - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP - HÀ NỘI//SÀI GÒN

26/5
28/6
21/7

9N8D

TURKISH AIRWAYS

        55,900,000

12

HÀ NỘI//SÀI GÒN - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP - HÀ NỘI//SÀI GÒN

14/6

9N8D

TURKISH AIRWAYS

        50,900,000

13

HÀ NỘI//SÀI GÒN - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP - HÀ NỘI//SÀI GÒN

12/7

9N8D

TURKISH AIRWAYS

        57,900,000

14

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP - BỈ - HÀ LAN -HÀ NỘI//SÀI GÒN

24/4

7N6D

TURKISH AIRWAYS

        43,900,000

15

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP - BỈ - HÀ LAN -HÀ NỘI//SÀI GÒN

15/5

7N6D

TURKISH AIRWAYS

        43,900,000

16

HÀ NỘI//SÀI GÒN -Ý - SLOVANIA - ÁO - SÉC - HUNGARY-HÀ NỘI//SÀI GÒN

22/5

11N10D

TURKISH AIRWAYS

        61,900,000

17

HÀ NỘI//SÀI GÒN -Ý - SLOVANIA - ÁO - SÉC - HUNGARY-HÀ NỘI//SÀI GÒN

19/6

11N10D

TURKISH AIRWAYS

        61,900,000

18

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP - MONACO - TÂY BAN NHA - HÀ NỘI//SÀI GÒN

26/5

9N8D

TURKISH AIRWAYS

        62,900,000

19

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP - MONACO - TÂY BAN NHA - HÀ NỘI//SÀI GÒN

23/6

 

TURKISH AIRWAYS

        61,900,000

20

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP - BỈ - LUX - HÀ LAN - HÀ NỘI//SÀI GÒN

5/6

7N6D

TURKISH AIRWAYS

        43,900,000

21

HÀ NỘI//SÀI GÒN - PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC - THỤY SỸ - Ý - HÀ NỘI//SÀI GÒN

23/6

15N14D

TURKISH AIRWAYS

        81,900,000

22

HÀ NỘI//SÀI GÒN - Ý MONO - HÀ NỘI//SÀI GÒN

23/6

7N6D

Ý

        47,900,000

TOUR HOA KỲ

23

Hà Nội//Sài Gòn - New York – Washington DC – Las Vegas – San Diego – Los Angeles - Hà Nội/Sài Gòn

24/4
29/5

10N9D

CHINA AIRLINES

        66,900,000

24

Hà Nội//Sài Gòn - New York – Washington DC – Las Vegas – San Diego – Los Angeles - Hà Nội/Sài Gòn

28/6
25/7
28/8

10N9D

CHINA AIRLINES

        71,900,000

25

Hà Nội//Sài Gòn - Bờ Tây Los Angeles – Las Vegas – San Diego-Hà Nội//Sài Gòn

26/4
 30/9

7N6D

CHINA AIRLINES

        48,900,000

26

Hà Nội//Sài Gòn - Bờ Tây Los Angeles – Las Vegas – San Diego-Hà Nội//Sài Gòn

28/6
31/8

7N6D

CHINA AIRLINES

        51,900,000

TOUR NGA

27

SAI GON // HA NOI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HA NOI//SAIGON

14/6
12/7

7N6D

VN Airlines

        44,900,000

28

SAI GON // HA NOI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HA NOI//SAIGON

11/10

7N6D

VN Airlines

        40,900,000

29

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

10/3

9N8D

VN Airlines

        46,900,000

30

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

28/4

9N8D

VN Airlines

        47,900,000

31

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

12/5 (Khuyến MẠI)

9N8D

VN Airlines

        44,900,000

32

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

26/5

9N8D

VN Airlines

        47,900,000

33

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

2/6

9N8D

VN Airlines

        49,900,000

34

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

9/6/2018

9N8D

VN Airlines

        52,900,000

35

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

16/6

9N8D

VN Airlines

        55,900,000

36

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

23/6 (WORLD CUP)

9N8D

VN Airlines

        57,900,000

37

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

30/6

9N8D

VN Airlines

        56,900,000

38

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

7/7

9N8D

VN Airlines

        56,900,000

39

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

14/7

9N8D

VN Airlines

        55,900,000

40

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

21,28/7

9N8D

VN Airlines

        49,000,000

41

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

4,11,14,18,25/8

9N8D

VN Airlines

        49,900,000

42

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

1/9

9N8D

VN Airlines

        49,900,000

43

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

8/9

9N8D

VN Airlines

        48,900,000

44

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

15/9 (KHUYẾN MẠI)

9N8D

VN Airlines

        44,900,000

45

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

20,29/9

9N8D

VN Airlines

        46,900,000

46

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

11,16,20/10

9N8D

VN Airlines

        46,900,000

47

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

3,17/11

9N8D

VN Airlines

        45,900,000

48

SÀI GÒN // HÀ NỘI - MATXCOVA - ST. PETERSBURG-MATXCOVA- HÀ NỘI//SÀIGÒN

22,29/12

9N8D

VN Airlines

        46,900,000

TOUR ÚC

49

HÀ NỘI-MELBOURNE   - CANBERRA - SYDNEY 

26/04

7N6D

VN Airlines

        52,900,000

50

HÀ NỘI-MELBOURNE   - CANBERRA - SYDNEY 

15/5, 27/5

7N6D

VN Airlines

        46,900,000

51

HÀ NỘI-MELBOURNE   - CANBERRA - SYDNEY 

21/6
29/7
14/8
6/9

7N6D

VN Airlines

        46,900,000

TOUR THÁI LAN

52

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

18,21,22/4

5N4D

VN Airlines

         6,490,000

53

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

18/4

5N4D

Air asia

         6,190,000

54

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

9,11,16,18,19, 23,24,25, 26/5

5N4D

VN Airlines

         6,490,000

55

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

23,30/5

5N4D

Air asia

         6,190,000

56

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

29,30,31/5

5N4D

VN Airlines

         6,490,000

57

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

21,28/5

5N4D

Thái Lion Air

         5,990,000

58

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

1,2,3,4,5/6

5N4D

VN Airlines

         6,490,000

59

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

2,6,8,16/6

5N4D

Air asia

         6,190,000

60

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

4,11,18/6

5N4D

Thái Lion Air

         5,990,000

61

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

21,27,28/7

5N4D

Air asia

         6,190,000

62

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

2,16,23,30/7

5N4D

Thái Lion Air

         5,990,000

63

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

 1,4,8,10,15,22,24/8

5N4D

Air asia

         6,190,000

64

HÀ NỘI//SÀI GÒN - THÁI LAN

6/8

5N4D

Thái Lion Air

         5,990,000

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA

65

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA

10,12/4/2018

6N5D

TR-OD (13:10//11:50)

        10,590,000

66

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA

15,22/5

6N5D

TR-OD (13:10//11:50)

        10,590,000

67

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA

3,24/5

6N5D

VN (10:30//19:10)

        11,990,000

68

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA

5,12/6

6N5D

TR-OD (13:10//11:50)

        10,990,000

69

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA

21/6

6N5D

VN (10:30//19:10)

        12,590,000

70

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA

26/6

6N5D

TR-OD (13:10//11:50)

        11,090,000

71

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA

3,10,17,24,31/7

6N5D

TR-OD (13:10//11:50)

        10,990,000

72

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA

7,28/8

6N5D

TR-OD (13:10//11:50)

        10,990,000

TOUR HÀN QUỐC

73

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SEOUL – NAMI - EVERLAND - HÀ NỘI//SÀI GÒN

29/3

 5N4D

 Vietjet air

        11,590,000

74

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SEOUL – NAMI - EVERLAND - HÀ NỘI//SÀI GÒN

5/4

 5N4D

 Vietjet air

        11,590,000

75

HÀ NỘI//SÀI GÒN - SEOUL – NAMI - EVERLAND - HÀ NỘI//SÀI GÒN

12/4

 5N4D

 Vietjet air

        11,590,000

TOUR TRUNG QUỐC

76

HÀ NỘI//SÀI GÒN -BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – THƯỢNG HẢI- HÀ NỘI//SÀI GÒN

24/4

 7N6D

 VN Airlines

        15,990,000

77

HÀ NỘI//SÀI GÒN -THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU - BẮC KINH - HÀ NỘI//SÀI GÒN

21/4
12/5

 7N6D

 VN AIRLINES

        14,990,000

TOUR PHÚ QUỐC

78

HÀ NỘI -PHÚ QUỐC

27/4

4N3D

BL(09:40//15:50)

         9,500,000

79

HÀ NỘI -PHÚ QUỐC

28/4

4N3D

BL(09:40//15:50)

         9,900,000

80

HÀ NỘI -PHÚ QUỐC

5,12,19/5

4N3D

VJ(11:30//14:15)

         6,490,000

81

HÀ NỘI -PHÚ QUỐC

26/5

4N3D

 VJ(11:30//14:15)

         7,490,000

82

HÀ NỘI -PHÚ QUỐC

2,9,16,23,30/6

4N3D

 VJ(11:30//14:15)

         7,490,000

83

HÀ NỘI -PHÚ QUỐC

7,14,21,28/7

4N3D

 VJ(11:30//14:15)

         7,490,000

84

HÀ NỘI -PHÚ QUỐC

4/8

4N3D

 VJ(11:30//14:15)

         7,490,000

85

HÀ NỘI -PHÚ QUỐC

11,18,25/8

4N3D

 VJ(11:30//14:15)

         6,490,000

Asia Holiday Travel hân hạnh được phục vụ quý khách hàng