HỘI CHỢ TRIỂN LÃM XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BAUEN & ENERGIE WIEN 2017

Hội chợ triển lãm xây dựng và vật liệu xây dựng - Bauen & Energie Wien 2017 là một sự kiện cung cấp cho khoảng 45.000 khách với chuyên gia tư vấn các dự án xây dựng và cải tạo hiện tại của họ ở phía đông của Áo và ngoài biên giới quốc gia. Khoảng 550 nhà triển lãm cung cấp toàn diện tư vấn mặt đối mặt trên vật liệu xây dựng, cửa sổ và cửa ra vào, nhà hiện đại, tài chính, hệ thống sưởi và công nghệ trong gia đình, cơ sở spa, và cũng xây dựng sinh học, xây dựng môi trường sinh thái và hiệu quả năng lượng. Hơn nữa, các hiệp hội sẽ được cung cấp lời khuyên miễn phí và độc lập, xu hướng và thông tin về các khoản trợ cấp, năng lượng, kiến ​​trúc, vật liệu xây dựng - và nhiều hơn nữa

Hội chợ triển lãm xây dựng và vật liệu xây dựng - Bauen & Energie Wien 2017  là một sự kiện cung cấp cho khoảng 45.000 khách với chuyên gia tư vấn các dự án xây dựng và cải tạo hiện tại của họ ở phía đông của Áo và ngoài biên giới quốc gia. Khoảng 550 nhà triển lãm cung cấp toàn diện tư vấn mặt đối mặt trên vật liệu xây dựng, cửa sổ và cửa ra vào, nhà hiện đại, tài chính, hệ thống sưởi và công nghệ trong gia đình, cơ sở spa, và cũng xây dựng sinh học, xây dựng môi trường sinh thái và hiệu quả năng lượng. Hơn nữa, các hiệp hội sẽ được cung cấp lời khuyên miễn phí và độc lập, xu hướng và thông tin về các khoản trợ cấp, năng lượng, kiến ​​trúc, vật liệu xây dựng - và nhiều hơn nữa

Share

Xem thêm ...

Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5...
Hội chợ thương mại ngành Xây dựng - Bouwbeurs 2017 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng hai tại Trung tâm triển lãm hoàng...
Triển lãm thương mại quốc tế xây dựng Hà Lan - Building Holland 2017 diễn ra từ 11 đến 13/4/2017 tại Amsterdam, Hà Lan. Triển lãm sẽ...