HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI NGHỆ THUẬT GHÉP VẢI - AQC 2017

Hội chợ triển lãm nghệ thuật ghép vải - Australasian Quilt 2017 được tổ chức từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 23 tháng tư 2017 tại Triển lãm Hoàng gia ở Melbourne, Úc. Sự kiện này giới thiệu sản phẩm cho nghệ thuật và kỹ thuật, dịch vụ ghép vải, phụ kiện và thiết bị, các loại vải và máy may, sách và các công cụ. Hội chợ cung cấp những kinh nghiệm tuyệt vời các sự kiện xã hội, bài giảng giải trí và thông tin và chương trình giải trí khác ...

Hội chợ triển lãm nghệ thuật ghép vải - Australasian Quilt 2017 được tổ chức từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 23 tháng tư 2016 tại Triển lãm Hoàng gia ở Melbourne, Úc. Sự kiện này giới thiệu sản phẩm cho nghệ thuật và kỹ thuật, dịch vụ ghép vải, phụ kiện và thiết bị, các loại vải và máy may, sách và các công cụ. Hội chợ cung cấp những kinh nghiệm tuyệt vời các sự kiện xã hội, bài giảng giải trí và thông tin và chương trình giải trí khác ...

Share

Xem thêm ...

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thời trang Thế giới, TEXTILE TOKYO được tổ chức vào tháng 4/2016, nằm trong...
Home Textile Sourcing Expo - Hội chợ nguồn cung ứng hàng dệt may 2017 được tổ chức từ 17 tháng 7 đến ngày 19 Tháng 7 năm...
Techtextil Bắc Mỹ bao gồm tất cả các khía cạnh của ngành dệt kỹ thuật: từ nghiên cứu phát triển, thông qua nguyên liệu thô và quy...