HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ XÂY DỰNG - BOUWBEUR 2017

Hội chợ thương mại ngành Xây dựng - Bouwbeurs 2017 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng hai tại Trung tâm triển lãm hoàng gia Hà Lan Jaarbeurs và Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham gia của hơn 500 công ty. Tại đây, các công ty tham gia hội chợ sẽ trưng bày các sản phẩm mới nhất, cùng với đó là dịch vụ nhằm tăng cường những chức năng và tính bền vững của các tòa nhà. Hơn 72.000 khách thương mại sẽ tham dự BouwBeurs 2017.

Hội chợ thương mại ngành Xây dựng - Bouwbeurs 2017 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng hai tại Trung tâm triển lãm hoàng gia Hà Lan Jaarbeurs và Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham gia của hơn 500 công ty. Tại đây, các công ty tham gia hội chợ sẽ trưng bày các sản phẩm mới nhất, cùng với đó là dịch vụ nhằm tăng cường những chức năng và tính bền vững của các tòa nhà. Hơn 72.000 khách thương mại sẽ tham dự BouwBeurs 2017.

Các công ty tham gia triển lãm sẽ giới thiệu một loạt các dịch vụ và sản phẩm trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như xây dựng, cấu kiện xây dựng, hoàn thiện, đổi mới và bảo trì, nhà tự động hóa. Hội chợ thương mại cũng mang đến những cơ hội kết nối tuyệt vời, cho phép các nhà sản xuất quyết định gặp gỡ và thảo luận về quan hệ đối tác và đổi mới.

Thông tin Du lịch: 
Share

Xem thêm ...

Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5...
Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ là một sự kiện thương mại hàng đầu cho người mua thủy sản ở mỗi thể loại thị trường bao gồm...
AB-Tech năm 2017 là một sự kiện toàn diện và quốc tế có thể liên quan đến tất cả các quy trình chuỗi cung cấp từ kho...