HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SỢI DỆT MAY - PITTI IMMAGINE FILAT FLORENCE 2017

Pitti Immagine Filati còn hơn là một hội chợ thương mại cho các loại sợi dệt với hơn 100 nhà triển lãm, các sản phẩm mới nhất và phát triển trong trong ngành công nghiệp dệt may. Hội chợ còn khuếch trương và cổ vũ cho loại sợi nguyên liệu hữu cơ phát triển, sản xuất thân thiện với môi trường và thương mại công bằng.

Pitti Immagine Filati còn hơn là một hội chợ thương mại cho các loại sợi dệt với hơn 100 nhà triển lãm, các sản phẩm mới nhất và phát triển trong trong ngành công nghiệp dệt may. Hội chợ còn khuếch trương và cổ vũ cho loại sợi nguyên liệu hữu cơ phát triển, sản xuất thân thiện với môi trường và thương mại công bằng. 

Pitti Immagine Filati lần thứ 80 diễn ra trong 3 ngày từ Thứ Tư, 25.01.2017 đến thứ Sáu, 27.01.2017 tại Florence.

Thông tin Du lịch: 
Share

Xem thêm ...

Techtextil Bắc Mỹ bao gồm tất cả các khía cạnh của ngành dệt kỹ thuật: từ nghiên cứu phát triển, thông qua nguyên liệu thô và quy...
Garment manufacturers sourcing expo 2020 là Triển lãm duy nhất của ASEAN về Vật liệu, Phụ kiện và Thiết bị cho Sản xuất Dệt may - Năm...
Apparel Textile Sourcing Canada - Montreal Matchmaking là một phần mở rộng của các nhà triển lãm ATSC đến Montreal để giới thiệu năng lực của họ...