HỘI CHỢ QUỐC TẾ NHỰA NHẬT BẢN - PLASTIC JAPAN TOKYO 2017

Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4 năm 2017 tại Tokyo. Hội chợ giới thiệu các nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm nhựa chất lượng và các công nghệ mới nhất cho ngành công nghiệp nhựa. Du khách có thể tìm thấy ở đây nhiều thông tin đầy đủ về sự phát triển, xu hướng, các sản phẩm và dịch vụ mới nhất trong các lĩnh vực khác nhau.

Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4 năm 2017 tại Tokyo. Hội chợ giới thiệu các nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm nhựa chất lượng và các công nghệ mới nhất cho ngành công nghiệp nhựa. Du khách có thể tìm thấy ở đây nhiều thông tin đầy đủ về sự phát triển, xu hướng, các sản phẩm và dịch vụ mới nhất trong các lĩnh vực khác nhau.

Thông tin Du lịch: 
Share

Xem thêm ...

Hội chợ thương mại ngành Xây dựng - Bouwbeurs 2017 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng hai tại Trung tâm triển lãm hoàng...
Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ là một sự kiện thương mại hàng đầu cho người mua thủy sản ở mỗi thể loại thị trường bao gồm...
EUROSHOP 2017 diễn ra từ ngày 5 đến 9 tháng 3 năm 2017 tại Dusseldorf - Đức là sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp bán...