HỘI CHỢ QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN LẺ - EUROSHOP 2017

EUROSHOP 2017 diễn ra từ ngày 5 đến 9 tháng 3 năm 2017 tại Dusseldorf - Đức là sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp bán lẻ thế giới. Kể từ khi ra mắt vào năm 1966, EuroShop đã phát triển thành hội chợ No-1 thương mại thế giới đối với các khoản đầu tư bán lẻ. Trong năm 2017, sự kiện quốc tế quan trọng này hứa hẹn sẽ trưng bày với du khách cơ hội để tham gia thị trường tự lợi, tăng cường hoặc mở ra những mối quan hệ mới , cũng như xác định và nắm bắt cơ hội trong thị trường.

EUROSHOP 2017 là sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp bán lẻ thế giới. Kể từ khi ra mắt vào năm 1966, EuroShop đã phát triển thành hội chợ No-1 thương mại thế giới đối với các khoản đầu tư bán lẻ. Trong năm 2017, sự kiện quốc tế quan trọng này hứa hẹn sẽ trưng bày với du khách cơ hội để tham gia thị trường tự lợi, tăng cường hoặc mở ra những mối quan hệ mới , cũng như xác định và nắm bắt cơ hội trong thị trường.

Để đảm bảo một cấu trúc có ý nghĩa dễ điều hướng và trình bày các dịch vụ triển lãm toàn diện, EuroShop lần này được chia thành bốn khu vực độc lập nhưng bổ sung:

EuroConcept (shopfitting và thiết bị),

EuroSales (bán hàng trực quan và xúc tiến bán hàng),

EuroCIS (giao thông, thông tin, công nghệ bảo mật )

EuroExpo (thiết kế gian và xây dựng).

Thông tin Du lịch: 
Share

Xem thêm ...

Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ là một sự kiện thương mại hàng đầu cho người mua thủy sản ở mỗi thể loại thị trường bao gồm...
Plastic Japan - Hội chợ nhựa Nhật Bản là một hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp nhựa, và sẽ được tổ chức từ ngày 5...
AB-Tech năm 2017 là một sự kiện toàn diện và quốc tế có thể liên quan đến tất cả các quy trình chuỗi cung cấp từ kho...