Du lịch Mỹ - Canada

Ngày khởi hành: 
14/11/2019 – 23/12 (Noel – Tết Dương Lịch) – 29/01/2020 (M5 tết âm)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
83,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
11/11, 20/12, 26/01/2020 ( M2 Tết Âm)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
44,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
23/ 12/ 2019 (Noel – Tết Dương Lịch) – 29/ 01/ 2020 ( M5 Tết Âm)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
63,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
21/11/2019 (Lễ Tạ Ơn); 18/12/2019 (Noel); 26/12/2019 (Tết Dương Lịch); 23/01/2020 (29 Tết Âm); 26/01/2020 (Mùng 02 Tết Âm)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
49,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
25/12/2019
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
67,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
15, 17/ 09/ 2019
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
59,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
07/07; 24/08; 11/9; 05/10
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
39,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
5/ 2/ 2019 (Mùng 1 Tết)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
61,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
23/12
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
67,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
9/11; 8/12
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
41,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
20/10; 24/11; 20/12/2018
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
74,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Liên hệ
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
0 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Tháng 8, 9, 10, 11/2018
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
71,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
12, 27/4 và 25/5/2018
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
66,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Tháng 4, 5, 6, 7, 8/2018
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
66,900,000 (VNĐ)

Pages