6 Ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 
Thứ 6 hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
9,490,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
: 25/01 và 26/01/2020 (Mồng 1, Mồng 2 Tết Âm Lịch)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
17,290,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
04,18,25/10; 08,15,22/11; 06,13/12/2019; 11/01; 22/02; 13,20,27/03/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
10,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
5/11; 19/11; 3, 17, 31/12/ 2019 (Tết Dương lịch)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
17,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
26/01/2020 (Mùng 2 Tết)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
36,490,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
06, 20/11; 04, 11, 27/12/2019 (Tết Dương lịch) 25/01/2020 (Tết Âm lịch)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
29,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Theo yêu cầu
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
6,480,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
18/10
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
29,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
5, 15, 22/11/2019
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
29,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
26/1/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
32,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
14/07; 21/08; 25/09; 02; 15/10; 05;19;26/11
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
21,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
11/9/2019
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
11,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
6,13,20,27/08; 3,10,17,24/09; 1,8,15,22,29/10
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
7,390,000 (VNĐ)

Pages