5 Ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 
Thứ 2 hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
8,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
16, 30/10; 06, 27/11; 11, 18, 25/12/2019; 12, 26/2; 04, 11, 18, 25/3/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
6,790,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
10, 24/11; 8, 22, 29/12 (Tết Dương lịch); 05, 26/1 ( Mùng 2 Âm Lịch ); 02/2; 09/2; 16/2/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
11,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
13/12; 10/1; 21/12 (Noel); 14,23,27/2; 28/12 (Tết Dương lịch); 29/12 (Tết Dương lịch); 26/01 (Mùng 2 Tết Âm Lịch)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
17,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
27/01/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
9,690,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
03, 10,12, 18, 24, 30/10; 7, 14, 21, 28/11; 19, 26/12
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
11,500,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
11/09, 18/09, 25/09; 02/10, 05/10, 09/10, 12/10, 16/10, 19/10, 23/10, 26/10, 30/10; 02/11, 06/11, 07/11, 09/11, 13/11, 16/11, 20/11, 23/11, 27/11, 30/11; 04/12, 07/12, 11/12, 14/12, 18/12, 21/12, 25/12
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
9,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
4/9
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
7,390,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
3/9
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
7,390,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
23/8; 11/10; 8, 22/11; 6/12
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
31,800,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
7,490,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
28/06; 24/07; 30/08; 25/09; 16.23.30/10; 06/11
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
10,490,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
5/6, 7/6, 12/6, 14/6, 19/6, 21/6, 26/6, 28/6; 3/7, 5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 19/7, 24/7, 26/7, 31/7; 2/8, 9/8, 16/8, 23, 30/8
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
11,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
28/12/2019 (Tết Dương lịch); 26/01 (Tết Âm lịch); 22/2; 28/3; 29/4; 30/5
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
13,890,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
4, 18/6/2019
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
15,990,000 (VNĐ)

Pages