4 Ngày 3 đêm

Ngày khởi hành: 
11, 25/6; 9, 23/7; 6, 13/8
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
7,590,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
14/5; 04. 11. 18. 25/6; 02.09. 16. 23. 30/7; 6/8; 17/9
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
5,780,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
06, 13, 20, 27/6; 04.11. 18. 25/7; 01. 08. 15. 22/8
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
5,490,000 (VNĐ)
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
5,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
10,490,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
22, 23/3
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
23,900,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Thứ 5 hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
10,990,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
7, 21/3; 4, 18, 25/4; 16, 23/5
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
10,490,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
19/12; 9, 25, 26, 27, 30/1; 06, 13, 20, 27/2; 05, 12, 19, 26/3; 02, 09, 16, 30/4; 07, 14, 21, 28/5; 4, 11, 18, 25/6
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
9,350,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
Thứ 7 hàng tuần
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
8,890,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
26, 27/1/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
19,500,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
1/3/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
13,500,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
12, 26/10; 09, 23/11; 07, 21/12/2019 01/1; 15, 29/2; 03, 14, 28/3/2020
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
6,790,000 (VNĐ)
Ngày khởi hành: 
19/10 ; 2,16,30/11; 4/12
Thời gian: 
Giá tham khảo: 
6,590,000 (VNĐ)

Pages